ZAKRES USŁUG

Zakres usług

W czym możemy pomóc?

ROZWIĄZAĆ TWÓJ KONKRETNY PROBLEM - TYLKO GO OPISZ A NATYCHMIAST SIĘ NIM ZAJMIEMY

PRZYGOTOWANIE I WYGŁASZANIE PROFESJONALNYCH I ATRAKCYJNYCH PREZENTACJI DLA LEKARZY, FARMACEUTÓW, DOTYCZĄCYCH PRODUKTU I JEGO OTOCZENIA (w tym także w j. agielskim)

 • sympozja
 • konferencje
 • imprezy szkoleniowe

Warsztaty - Tworzenie i wygłaszanie prezentacji produktowych (m. in. dla)

 • product managerów
 • kierowników regionalnych
 • przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych

SZKOLENIA (medyczne i produktowe)

 • szkolenia przedstawicieli
 • medyczne
 • produktowe
 • szkolenia lekarzy (udział w konferencjach z punktami edukacyjnymi)
 • farmaceutów
 • prezentacje dla pacjentów (zorientowanych na konkretny cel - produkt)

Ocena pracy przedstawicieli medycznych

 • Ocena treści przekazu
 • Podwójne wizyty razem z przedstawicielami

KONSULTACJE NAUKOWE, MEDYCZNE ZWIĄZANE Z DANYM PRODUKTEM

MATERIAŁY PROMOCYJNE

 • opracowywanie materiałów promocyjnych
 • opracowanie argumentów promocyjnych
 • recenzja materiałów promocyjnych

PORTFOLIO MANAGEMENT

 • ocena portfela produktowego
 • rozwój produktu
 • planowanie nowych produktów

* * *

WSPÓŁPRACA MOZE DOTYCZYĆ NAWET DROBNEGO PROBLEMU LUB MIEĆ CHARAKTER DŁUŻSZEGO WSPÓŁDZIAŁANIA

* * *

* gwarantujemy zachowanie poufności przekazywanych nam informacji oraz deklarujemy, że praca dla klienta w danej grupie terapeutycznym wyklucza przyjęcie zlecenia dotyczącego podobnego obszaru rynku.