KOMPETENCJE

Marketing farmaceutyczny

Marketing farmaceutyczny posiada wiele znaczących odrębności, które czynią ten sektor rynku obszarem wymagającym bardzo specjalistycznego podejścia i umiejętności.

Sukces w sektorze farmaceutycznym wymaga współdziałania ekspertów w wielu dziedzinach.

Kluczowym czynnikiem sukcesu jest gruntowna znajomość produktu - leku, ale również całego otoczenia terapeutycznego w którym dany lek funkcjonuje.

  • Otoczenie terapeutyczne to wiedza o leku i jego interakcjach.
  • To wiedza o jednostce chorobowej i innych lekach stosowanych do jej leczenia.
  • To wiedza w jaki sposób dany lek lub suplement diety oddziaływuje z innymi lekami stosowanym w danej jednostce chorobowej, a także innymi lekami jakie pacjent może stosować.
  • To wiedza o wzajemnej komplementarności leków, ale także o ich wzajemnym niekorzystnym wpływie.

Ta wiedza to  skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, a my wiemy jak ją stworzyć.

Sukces sektorze farmaceutycznym to zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta. Tylko, że klient-pacjent, w trosce o zdrowie swoje lub swoich bliskich opiera się na decyzji lekarza, a w przypadku leku OTC lub suplementu diety, zasięga opinii lekarza. Dochodzi tu jeszcze rola farmaceuty który rekomenduje dany produkt lub nie. Mamy więc do czynienia z dwoma ogniwami: lekarz i farmaceuta wpływającymi na decyzję klienta.

Ich przekonanie co do wartości produktu ma krytyczne znaczenie, a my pomożemy Ci aby ich przekonać !

Wydobycie krytycznie ważnych cech leku i odpowiednie jego pozycjonowanie, tak aby podać pacjentowi, lekarzowi czy farmaceucie "na tacy" gotowe rozwiązanie problemu, wymaga żmudnych studiów naukowych, analizy wielu pozycji literaturowych i odpowiedniej ich interpretacji. Tylko takie podejście otwiera szansę na odkrycie skarbu na wagę przewagi konkurencyjnej i sukcesu rynkowego.

Wiemy jak to robić, mamy odpowiednie narzędzia, wiedzę i doświadczenie. Pomożemy Ci w tym.

Często setki pilnych spraw, zaległych sprawozdań raportów, pełna maili skrzynka pocztowa napięte nerwy utrudniają refleksję nad produktem i jego miejscem.

Po prostu "przyjdź" z tym do nas.